Regs Saves Lives

Waarom REGS Safety

Jaarlijks verdrinken er veel mensen in auto's.
Door een ongeluk, maar ook door overstromingen.
Met de auto te water raken geldt als een van de grootste nachtmerries voor automobilisten.
Het probleem speelt overal waar water is en maakt jaarlijks enkele duizenden slachtoffers.

Gelukkig kunnen veel automobilisten en passagiers die te water raken, hun auto al snel verlaten. Bijvoorbeeld omdat het water waarin ze zijn beland ondiep is, of omdat ze alert hebben kunnen reageren door direct deuren of ramen te openen.
Soms lukt dat niet en raken bestuurders en passagiers (hopeloos) opgesloten in hun voertuig.

Bijvoorbeeld omdat, zoals uit onderzoek blijkt, elektrische systemen van ramen en deuren het soms al binnen enkele seconden na het te water gaan begeven. Veel minder bekend is dat, ook al blijven elektrische systemen goed werken, dat zeker geen garantie is dat ramen en deuren ook daadwerkelijk kunnen worden geopend. Door de druk van het water is het vaak onmogelijk ramen en deuren te openen. Zo worden ramen vastgedrukt in de raamrubbers, waardoor het (ook met handbediende ruiten) al heel snel onmogelijk is een raam te openen.

Elke deskundige is het er inmiddels over eens dat wanneer een auto in diep water raakt er maar een echte ontsnappingsroute is, namelijk door de zijruiten en wel zo snel mogelijk.

Wanneer die, door het falen van het elektrisch systeem en zodra deels onder water, door de waterdruk, niet meer open willen ontstaat er een hachelijke situatie.
Noodhamers kunnen in zo’n geval uitkomst bieden, maar vormen niet de ultieme oplossing voor het probleem. REGS doet dit wel.

Wanneer een auto te water is geraakt registreert een watersensor, geplaatst midden in het dashboard dit, zodra de auto echt begint te zinken. Op dat moment worden de zijruiten van de auto door het systeem verbrijzeld.

Verdrinking in auto’s
Paniek is een grote factor
REGS biedt de oplossing

Meer informatie

Ga naar de REGS site